Privatumo politika


 • Naudotis elektroninės parduotuvės „Fokusta.lt“ paslaugomis gali veiksnūs pilnamečiai fiziniai ir juridiniai asmenys. Taip pat tokia teisė suteikiama nepilnamečiams, turintiems tėvų, globėjų sutikimą arba disponuojantiems savo lėšomis. Žemiau pateikta privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės http://www.fokusta.lt/ ir jos Kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo tikslus ir tvarką.

  1. Bendrosios nuostatos

  Šios privatumo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis elektroninėje parduotuvėje, esančioje interneto adresu http://www.fokusta.lt, tvarkomi lankytojų (toliau vadinama – Jūs) asmens duomenys. Taip pat Klientų informacija, tvarkoma, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų.

  2. Sutikimas

  Pateikdami asmeninius duomenis „Fokusta.lt“ el. parduotuvėje, Jūs sutinkate, kad jie būtų tvarkomi pagal čia nurodytus principus.

  3. Kodėl renkame Jūsų asmens duomenis

  Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko elektroninėje parduotuvėje „Fokusta.lt“ ir naudojasi jos paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis, nurodomus registracijos formoje, tam, kad:

  apdorotume Jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas ir prekių užsakymus iš elektroninės parduotuvės „Fokusta.lt“;
  kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavę atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.

  4. Kaip mes tvarkome ne asmeninius duomenis

  Ne asmeniniai Jūsų duomenys gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais. Toks duomenų apdorojimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

  5. Kokia informacija saugoma Jūsų kompiuteryje

  Jums besilankant elektroninėje parduotuvėje, mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (slapukus) į Jūsų kompiuterį. Šią informaciją galite ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, koreguodami naudojamos interneto naršyklės nustatymus.

  6. Jūsų informacijos pateikimas ir atnaujinimas

  Tam, kad mes galėtume efektyviai patenkinti Jūsų poreikius elektroninėje parduotuvėje „Fokusta.lt“, turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl pasikeitus informacijai prašome ją atnaujinti.

  7. Ryšys su trečiųjų šalių tinklalapiais

  Mes neatsakome už Jūsų duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per elektroninėje parduotuvėje „Fokusta.lt“ esančias nuorodas. Todėl patariame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo politika atskirai.

  8. Kaip saugome Jūsų asmens duomenis

  Apdorodami Jūsų asmens duomenis elektroninėje parduotuvėje „Fokusta.lt“, mes naudojamės saugiomis techninėmis priemonėmis, kurios patikimai apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėtų veiksmų. Jūsų duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja informacijos apdorojimo tikslai.

  9. Pranešimai

  Jei turite klausimų, pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su „Fokusta.lt“, susisiekite su mumis telefonu: +370 608 38118 arba el.paštu: liudas@fokusta.lt arba info@fokusta.lt.

  10. Sąlygų keitimas

  Mes turime teisę keisti šias Sąlygas, pranešdami apie tai Jums elektroninėje parduotuvėje „Fokusta.lt“ ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu.

  11. Baigiamosios nuostatos

  Šioms Sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Visi kilę klausimai yra sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus, kreipiamasi pagalbos į Lietuvos Respublikos teismą.
   

 • Prenumeruok ir laimėk

  bendraukime soc. tinkluose